Όροι Χρήσης & Πολιτική Απορρήτου

Τελευταία ενημέρωση: 25 Ιουλίου 2022

Διαβάστε προσεκτικά τους Όρους Χρήσης και Πολιτική Απορρήτου πριν χρησιμοποιήσετε τον Ιστότοπο και τις παρεχόμενες υπηρεσίες του Διαιτολογικού γραφείου «Διατροφή με…νου» εφεξής Εταιρεία.


Ερμηνεία και ορισμοί

Ερμηνεία

Οι ακόλουθοι ορισμοί έχουν την ίδια σημασία, ανεξάρτητα από την πτώση ή τον αριθμό (ενικός ή πληθυντικός) που εμφανίζονται στο κείμενο.


Ορισμοί

Για τους σκοπούς του κειμένου που ακολουθεί:

 • Εταιρεία (αναφέρεται και ως “μας”): αναφέρεται στο «Διατροφή με…νου».
 • Συσκευή: νοείται κάθε συσκευή μέσω της οποίας μπορεί ο επισκέπτης/χρήστης να έχει πρόσβαση στον Ιστότοπο, όπως ο υπολογιστής, το κινητό τηλέφωνο ή ψηφιακό tablet.
 • Προσωπικά Δεδομένα: κάθε πληροφορία που σχετίζεται με ταυτοποιημένο ή αναγνωρίσιμο άτομο.
 • Υπηρεσία ή Ιστότοπος: αναφέρεται στον Ιστότοπο www.diatrofimenou.com.
 • Πάροχος υπηρεσιών: νοείται κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που επεξεργάζεται τα δεδομένα για λογαριασμό της Εταιρείας. Αναφέρεται σε τρίτες εταιρείες ή άτομα που απασχολούνται από την Εταιρεία για να τη διευκολύνουν, να παρέχουν και να εκτελούν υπηρεσίες για λογαριασμό της ή να τη βοηθούν στην ανάλυση του τρόπου με τον οποίο χρησιμοποιείται ο Ιστότοπος.
 • Δεδομένα χρήσης: αναφέρονται σε δεδομένα που συλλέγονται αυτόματα, είτε δημιουργούνται από τη χρήση του Ιστοτόπου.
 • Επισκέπτης/χρήστης: νοείται το άτομο που αποκτά πρόσβαση ή χρησιμοποιεί τον Ιστότοπο.
 • Cookies: πρόκειται για μικρά αρχεία που τοποθετούνται στον υπολογιστή, στην κινητή ή οποιαδήποτε άλλη συσκευή από την οποία εισέρχεται ο επισκέπτης/χρήστης στον Ιστότοπο, τα οποία περιέχουν τις λεπτομέρειες του ιστορικού περιήγησης του επισκέπτη/χρήστη σε αυτόν τον Ιστότοπο.

 • Γενικά

Η χρήση των ηλεκτρονικών σελίδων και υπηρεσιών που παρέχονται στον επισκέπτη/χρήστη, από τον Ιστότοπο, προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη συμφωνία του με τους Όρους Χρήσης και την Πολιτική Απορρήτου περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του Ιστοτόπου. Συνεπώς, ο επισκέπτης/χρήστης οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τα περιεχόμενα αυτής της σελίδας, πριν τη χρήση των υπηρεσιών του Ιστοτόπου. Στην περίπτωση που δε συμφωνεί, θα πρέπει να εγκαταλείψει τον Ιστότοπο και να μην κάνει καμία χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου του.

Οι Όροι Χρήσης και Πολιτική Απορρήτου του Ιστοτόπου μπορεί να αλλάζουν από καιρό σε καιρό σύμφωνα με τη νομοθεσία ή τις εξελίξεις. Για το λόγο αυτό συστήνεται στους επισκέπτες/χρήστες του Ιστοτόπου να ελέγχουν περιστασιακά τη συγκεκριμένη σελίδα για τυχόν αλλαγές. Η χρήση του Ιστοτόπου ακόμη και μετά τις όποιες αλλαγές, σημαίνει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων αυτών εκ μέρους του επισκέπτη/χρήστη.

Στην Εταιρεία και τον Ιστότοπο λαμβάνουμε πολύ σοβαρά υπόψη την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων των επισκεπτών/χρηστών. Κατά γενικό κανόνα δε συλλέγουμε τα προσωπικά στοιχεία των επισκεπτών/χρηστών του Ιστοτόπου εκτός εάν εκείνοι επιλέξουν να μας παράσχουν αυτές τις πληροφορίες. Όταν επιλέγουν να μας παραχωρήσουν τα προσωπικά τους στοιχεία, παραχωρούν στον Ιστότοπο την άδειά τους να χρησιμοποιήσει αυτές τις πληροφορίες για τους σκοπούς που αναφέρονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου. Σε περίπτωση που οι επισκέπτες/χρήστες του Ιστοτόπου επιλέξουν να μη μας παράσχουν αυτές τις πληροφορίες, ενδέχεται να περιοριστούν οι λειτουργίες και οι υπηρεσίες που μπορούν να χρησιμοποιήσουν στον Ιστότοπο.

Ο Ιστότοπος καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την απόλυτη εγκυρότητα των στοιχείων που καταχωρούνται και ιδιαιτέρως για την καταχώρηση όλων των πληροφοριών με πληρότητα, πάντα όμως υπό την επιφύλαξη τυχόν ορθογραφικών, τυπογραφικών ή άλλων λαθών που έχουν προκύψει από ανθρώπινο λάθος ή τεχνικές ατέλειες. Ο Ιστότοπος ουδεμία ευθύνη φέρει για οποιαδήποτε τεχνικά προβλήματα αντιμετωπίσουν οι επισκέπτες/χρήστες του και σχετίζονται με τα μέσα και την υποδομή που οι ίδιοι χρησιμοποιούν για να έχουν πρόσβαση στον Ιστότοπο. Η Πολιτική Απορρήτου που ακολουθεί περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο η Εταιρεία συλλέγει, προστατεύει και χρησιμοποιεί τις προσωπικές πληροφορίες που ενδέχεται να παράσχει ο επισκέπτης/χρήστης στον Ιστότοπο. Επίσης, περιγράφει τις επιλογές που έχει στη διάθεσή του ο επισκέπτης/χρήστης σχετικά με τη χρήση των Προσωπικών Δεδομένων του και τον τρόπο πρόσβασης και ενημέρωσης αυτών των πληροφοριών. Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου δεν ισχύει για τις πρακτικές των εταιρειών που δεν ανήκουν ή δεν ελέγχονται από την Εταιρεία.


Πολιτική απορρήτου

Οι επισκέπτες/χρήστες του Ιστοτόπου οφείλουν να ελέγχουν και να γνωρίζουν τα δεδομένα που μοιράζονται με τον Ιστότοπο καθώς και τον τρόπο με τον οποίο τα διαχειρίζεται η Εταιρεία. Το κείμενο παρακάτω εξηγεί αναλυτικά και με σαφήνεια:

 • Ποια δεδομένα συλλέγει ο Ιστότοπος και με ποιον τρόπο τα χρησιμοποιεί η Εταιρεία.
 • Τις πολιτικές τις Εταιρείας και τις διαδικασίες σχετικά με τη συλλογή, χρήση και αποκάλυψη των πληροφοριών κατά τη χρήση του Ιστοτόπου.
 • Τα δικαιώματα του επισκέπτη/χρήστη και πώς τον προστατεύει ο νόμος.

Σκοπός του κειμένου είναι να βοηθήσει τον επισκέπτη/χρήστη να αποφασίσει εάν θα μοιραστεί με την Εταιρεία κάποια Προσωπικά Δεδομένα εφόσον του ζητηθούν και για ποιο λόγο είναι αναγκαίο αυτό. Η χρήση των Προσωπικών Δεδομένων του επισκέπτη/χρήστη επιτρέπει την παροχή και τη βελτίωση των υπηρεσιών της Εταιρείας. Με τη χρήση του Ιστοτόπου, ο επισκέπτης/χρήστης συμφωνεί με τη συλλογή και τη χρήση Προσωπικών Δεδομένων όπως ορίζονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου.


Συλλογή και χρήση των Προσωπικών Δεδομένων

Τύποι δεδομένων που συλλέγονται

Προσωπικά δεδομένα

Κατά τη χρήση του Ιστοτόπου, ενδέχεται να ζητηθούν από τον επισκέπτη/χρήστη ορισμένες προσωπικές πληροφορίες αναγνώρισης που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για επικοινωνία ή ταυτοποίησή του. Οι πληροφορίες προσωπικής ταυτοποίησης ενδέχεται να περιλαμβάνουν, αλλά δεν περιορίζονται σε:

 • Όνομα και Επώνυμο
 • Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email)
 • Τηλέφωνο επικοινωνίας
 • Διεύθυνση, Πόλη, Χώρα κατοικίας
 • Άλλα στοιχεία επικοινωνίας (μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εφαρμογές επικοινωνίας)

Η Εταιρεία δεσμεύεται να προστατεύει τα Προσωπικά Δεδομένα των επισκεπτών/χρηστών του Ιστοτόπου και να τηρεί τις σχετικές διατάξεις περί προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (Ν.2472/1997 για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και του Ν. 3471/2006, ως ισχύουν αλλά και του νέου Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 καθώς και της οδηγίας 95/46/ΕΚ, περί προστασίας Προσωπικών Δεδομένων) όπως ισχύουν.

Εφόσον ο επισκέπτης/χρήστης επιθυμεί να επικοινωνήσει με την Εταιρεία μέσω του Ιστοτόπου (για παράδειγμα μέσω της φόρμας επικοινωνίας) αλλά και γενικότερα για την καλύτερη υποστήριξη και εξυπηρέτησή του, είναι πιθανόν η Εταιρεία ή/και ο Ιστότοπος να του ζητήσουν τη γνωστοποίηση κάποιων προσωπικών του στοιχείων (όπως όνομα, επώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κλπ.). Αυτά τα προσωπικά δεδομένα του επισκέπτη/χρήστη προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για τον προγραμματισμό ραντεβού με σκοπό την παροχή της εξ αποστάσεως υπηρεσίας. Η με τον ανωτέρω τρόπο γνωστοποίηση Προσωπικών Δεδομένων του επισκέπτη/χρήστη συνιστά αποδοχή των Όρων Χρήσης και της Πολιτικής Απορρήτου του Ιστοτόπου. Σε περίπτωση που ο χρήστης δε συναινεί στην κατά τα ανωτέρω χρήση των προσωπικών του στοιχείων, δε θα πρέπει να συμπληρώσει τα σχετικά πεδία.

Γενικά, οι πληροφορίες που ζητούνται από τον Ιστότοπο θα χρησιμοποιηθούν για την παροχή μιας δυνατότητας ή εξυπηρέτησης του επισκέπτη/χρήστη (για παράδειγμα επικοινωνία μηνύματος στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο της Εταιρείας μέσω συμπλήρωσης της φόρμας επικοινωνίας που υπάρχει στον Ιστότοπο) ή παροχή περιεχομένου καλύτερα προσαρμοσμένου στα ενδιαφέροντά του μελλοντικά.

Η Εταιρεία θα χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες που θα παράσχει ο επισκέπτης/χρήστης (όπως η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή ο αριθμός τηλεφώνου), μόνο για να απαντήσει στο ερώτημα του τελευταίου. Ο επισκέπτης/χρήστης θα πρέπει να λάβει υπόψη του ότι το μήνυμα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δεν είναι κρυπτογραφημένο από προεπιλογή, επομένως η Εταιρεία προτείνει την αποφυγή αποστολής ευαίσθητων πληροφοριών (όπως αριθμούς πιστωτικών καρτών ή πληροφορίες τραπεζικών λογαριασμών) μέσω της φόρμας επικοινωνίας που υπάρχει στον Ιστότοπο.

Εισαγωγή των προσωπικών στοιχείων απαιτείται μόνο σε περίπτωση που ο επισκέπτης/χρήστης επιθυμεί να κάνει χρήση της φόρμας επικοινωνίας ή/και της φόρμας-αίτησης για το «Δωρεάν 15λεπτο ραντεβού». Ουσιαστικά, ο επισκέπτης/χρήστης δεν είναι υποχρεωμένος να εισάγει παραπάνω προσωπικά στοιχεία από αυτά που απαιτούνται στις φόρμες επικοινωνίας.

Για την επικοινωνία μεταξύ Εταιρείας και επισκέπτη/χρήστη μέσω της φόρμας επικοινωνίας του Ιστοτόπου, η Εταιρεία ζητάει τα ακόλουθα προσωπικά στοιχεία:

 1. Όνομα
 2. Επώνυμο
 3. Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email)

Για την επικοινωνία μέσω της φόρμας «Δωρεάν 15λεπτο ραντεβού ενημέρωσης», η Εταιρεία ζητάει τα εξής:

 1. Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email)
 2. Όνομα
 3. Επώνυμο
 4. Τηλέφωνο επικοινωνίας 

Τα παραπάνω στοιχεία χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για την επικοινωνία της Εταιρείας με τον επισκέπτη/χρήστη και την αποστολή newsletter και σε καμία περίπτωση δε δημοσιοποιούνται και δε διαρρέουν σε τρίτους.

Η χρήση της φόρμας επικοινωνίας του Ιστοτόπου και η φόρμα «Δωρεάν 15λεπτο ραντεβού ενημέρωσης» είναι καθόλα προαιρετικές, ενώ η μη χρήση τους δεν απαγορεύει την περιήγηση του επισκέπτη/χρήστη στον Ιστότοπο. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης/χρήστης επιθυμεί να επικοινωνήσει με την Εταιρεία αποφεύγοντας τη συμπλήρωση των προσωπικών του στοιχείων, δύναται να το κάνει επικοινωνώντας τηλεφωνικά στο τηλέφωνο επικοινωνίας της Εταιρείας: (+30) 6947 137 473.


Παρακολούθηση επισκεψιμότητας ιστότοπων

Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Google Analytics (GA) για την παρακολούθηση της δραστηριότητα των επισκεπτών/χρηστών. Η Εταιρεία χρησιμοποιεί αυτά τα δεδομένα για στατιστικούς λόγους και για καλύτερη κατανόηση του τρόπου με τον οποίο εντοπίζουν και χρησιμοποιούν τον Ιστότοπο οι επισκέπτες/χρήστες αλλά και για διερεύνηση της πορείας τους εντός του Ιστοτόπου. Παρόλο που η GA καταγράφει δεδομένα όπως η γεωγραφική θέση, η συσκευή, ο browser και το λειτουργικό σύστημα του επισκέπτη/χρήστη, καμία από αυτές τις πληροφορίες δεν τον προσωποποιεί στην Εταιρεία. Η GA καταγράφει επίσης τη διεύθυνση Διαδικτυακού Πρωτοκόλλου της συσκευής του επισκέπτη/χρήστη (διεύθυνση IP), η οποία θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την ταυτοποίησή του, αλλά η Google δεν παρέχει στην Εταιρεία την πρόσβαση σε αυτή την πληροφορία. Η Google θεωρείται ως ένας τρίτος φορέας επεξεργασίας δεδομένων, ο οποίος είναι συμβατός με τις επιταγές της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας.


Δεδομένα χρήσης

Τα δεδομένα χρήσης συλλέγονται αυτόματα κατά τη χρήση της Ιστοσελίδας και μπορεί να περιλαμβάνουν πληροφορίες όπως διεύθυνση IP, τύπο και έκδοση browser, τις σελίδες που επισκέπτεται ο επισκέπτης/χρήστης εντός του Ιστοτόπου και ο χρόνος που αφιερώνει σε αυτές, την ώρα και την ημερομηνία της επίσκεψης και άλλα διαγνωστικά δεδομένα. Όταν ο επισκέπτης/χρήστης αποκτάει πρόσβαση στον Ιστότοπο μέσω κινητής συσκευής, η Εταιρεία ενδέχεται να συλλέξει ορισμένες πληροφορίες αυτόματα, μεταξύ άλλων, του τύπου της κινητής συσκευής, του μοναδικού αναγνωριστικού της κινητής συσκευής, της διεύθυνσης IP της κινητής συσκευής, του λειτουργικού συστήματος του κινητού, τον τύπο του browser που χρησιμοποιεί στο κινητό για περιήγηση στο διαδίκτυο, μοναδικά αναγνωριστικά συσκευής και άλλα διαγνωστικά δεδομένα.

Χρήση των Προσωπικών Δεδομένων

Οποιαδήποτε πληροφορία συλλέγει η Εταιρεία από τον επισκέπτη/χρήστη μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εξατομίκευση της εμπειρίας του, τη βελτίωση και καλύτερη χρήση του Ιστοτόπου και της εξυπηρέτησης του επισκέπτη/χρήστη. Οι πληροφορίες που συλλέγονται αυτόματα χρησιμοποιούνται μόνο για τον εντοπισμό δυνητικών περιπτώσεων κακοποίησης και για τη δημιουργία στατιστικών πληροφοριών σχετικά με τη χρήση του Ιστοτόπου. Αυτές οι στατιστικές πληροφορίες δε συγκεντρώνονται με άλλο τρόπο ώστε να προσδιορίζει τον συγκεκριμένο χρήστη του Ιστοτόπου.

Η Εταιρεία μπορεί να χρησιμοποιήσει Προσωπικά Δεδομένα για τους ακόλουθους σκοπούς:

Για την παροχή και τη συντήρηση του Ιστοτόπου, συμπεριλαμβανομένης της παρακολούθησης της χρήσης του Ιστοτόπου.

Για επικοινωνία με δυνητικούς μας πελάτες μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλεφωνικών κλήσεων ή άλλων ισοδύναμων μορφών ηλεκτρονικής επικοινωνίας, όπως ειδοποιήσεις push μιας εφαρμογής για κινητά σχετικά με ενημερώσεις ή ενημερωτικές επικοινωνίες που σχετίζονται με τις λειτουργίες ή τις υπηρεσίες μας, όταν κρίνεται απαραίτητο.

Για να παρέχουμε ειδήσεις, ειδικές προσφορές και γενικές πληροφορίες σχετικά με υπηρεσίες που προσφέρουμε, παρόμοιες με αυτές που έχετε ήδη αγοράσει ή ζητήσει, εκτός εάν έχετε επιλέξει να μην λαμβάνετε τέτοιες πληροφορίες.

Για άλλους σκοπούς όπως ανάλυση δεδομένων, προσδιορισμό τάσεων χρήσης, προσδιορισμό της αποτελεσματικότητας των διαφημιστικών μας καμπανιών και αξιολόγηση και βελτίωση του Ιστοτόπου, των υπηρεσιών, του μάρκετινγκ και της εμπειρίας του επισκέπτη/χρήστη.

Η Εταιρεία ενδέχεται να μοιραστεί τα προσωπικά στοιχεία με τον Πάροχο υπηρεσιών για την παρακολούθηση και ανάλυση της χρήσης του Ιστοτόπου, πάντα με τη συγκατάθεση του επισκέπτη/χρήστη.


Εγγραφή στο Newsletter

Στον Ιστότοπο ο επισκέπτης/χρήστης μπορεί να κάνει εγγραφή στο Newsletter της Εταιρείας για να λαμβάνει ενημερώσεις ή/και προωθητικές ενέργειες, δηλώνοντας τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του (email) στο κατάλληλο πεδίο ή συμπληρώνοτας τα στοιχεία του στο “Δωρεάν 15λεπτο ραντεβού ενημέρωσης”. Σε αυτή την περίπτωση, το email του επισκέπτη/χρήστη αποθηκεύεται στον server της Εταιρείας, αλλά και σε εξωτερική υπηρεσία αποστολής Newsletter, το MailChimp και ξεκινά η αποστολή ενημερωτικών και εκπαιδευτικών email στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έλαβε η Εταιρεία από τον επισκέπτη/χρήστη. Με την εγγραφή στο Newsletter και τις προσωποποιημένες ενημερώσεις, o επισκέπτης/χρήστης παρέχει τη ρητή συγκατάθεσή του να λαμβάνει όλες μας τις ενημερώσεις ή/και προωθητικές ενέργειες που αποστέλλει η Εταιρεία μέσω μηνυμάτων στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει δηλώσει στον Ιστότοπο. Σε κάθε email που θα λαμβάνει, ο παραλήπτης έχει τη δυνατότητα να διακόψει τη λήψη επόμενων email επιλέγοντας την απεγγραφή του από το Newsletter. Τα ενημερωτικά και εκπαιδευτικά email της Εταιρείας περιέχουν tracking pixels που επιτρέπουν τη στατιστική ανάλυση της επιτυχίας ή αποτυχίας κάθε αποστολής email. Από το tracking pixel η Εταιρεία μπορεί να λάβει πληροφορίες όπως εάν κάποιος παραλήπτης άνοιξε το email που έστειλε η Εταιρεία και σε ποιους συνδέσμους (links) έκανε κλικ (εφόσον το email περιλαμβάνει συνδέσμους).

Εάν ο επισκέπτης/χρήστης είναι κάτω των 13 ετών, οφείλει να αποκτήσει απαραιτήτως τη συγκατάθεση των γονέων ή κηδεμόνων του πριν την εγγραφή του στο Newsletter του Ιστοτόπου.


Πρόσβαση στα Προσωπικά Δεδομένα

Εφόσον ο επισκέπτης/χρήστης το επιθυμεί μπορεί να αιτηθεί οποτεδήποτε και να ενημερωθεί σχετικά με τα Προσωπικά Δεδομένα που έχει παραχωρήσει ο ίδιος και διατηρεί ο Ιστότοπος, το σκοπό της τήρησης και της επεξεργασίας τους καθώς και την τροποποίηση, διόρθωση ή τη διαγραφή τους, αποστέλλοντας σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα στην διεύθυνση info@diatrofimenou.com από την ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας την οποία έχει δηλώσει, επισυνάπτοντας κάποιο έγγραφο ταυτοποίησης (για παράδειγμα αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας). Επίσης, ο επισκέπτης/χρήστης έχει το δικαίωμα αναθεώρησης των Προσωπικών Δεδομένων που διατηρεί ο Ιστότοπος και γενικά να ασκήσει κάθε δικαίωμα που προβλέπεται από τη νομοθεσία για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Τα Προσωπικά Δεδομένα που γνωστοποιεί ο επισκέπτης/χρήστης στον Ιστότοπο μέσω του Newsletter, είτε κατά την εγγραφή του είτε και σε μεταγενέστερο στάδιο, συλλέγονται, χρησιμοποιούνται και επεξεργάζονται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2472/1997 και του Ν. 3471/2006, ως ισχύουν αλλά και του νέου Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 καθώς και της οδηγίας 95/46/ΕΚ, περί προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.


Αποθήκευση των Προσωπικών Δεδομένων

Η Εταιρεία αναλαμβάνει την υποχρέωση να τηρεί με απόλυτη εμπιστευτικότητα το αρχείο των Προσωπικών Δεδομένων που οι επισκέπτες/χρήστες έχουν δηλώσει κατά την οικειοθελή εγγραφή τους στον Ιστότοπο και μόνο για τους σκοπούς επεξεργασίας αυτών που αναφέρονται ανωτέρω. Το χρονικό διάστημα αποθήκευσης των δεδομένων αποφασίζεται με βάση τα παρακάτω ειδικότερα κριτήρια ανάλογα με την περίπτωση:

 • Όταν η επεξεργασία επιβάλλεται ως υποχρέωση από διατάξεις του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου, τα Προσωπικά Δεδομένα θα αποθηκεύονται για όσο χρονικό διάστημα επιβάλλουν οι σχετικές διατάξεις.
 • Όταν η επεξεργασία εκτελείται με βάση σύμβαση, τα Προσωπικά Δεδομένα αποθηκεύονται για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για την εκτέλεση της σύμβασης και για τη θεμελίωση, άσκηση, ή/και υποστήριξη νομικών αξιώσεων με βάση τη σύμβαση.

Για διάφορες προωθητικές/διαφημιστικές ενέργειες (marketing activities), τα Προσωπικά Δεδομένα τηρούνται μέχρι την ανάκληση της συγκατάθεσης του επισκέπτη/χρήστη. Το δικαίωμά του αυτό μπορεί ο τελευταίος να το ασκήσει οποιαδήποτε στιγμή. Η ανάκληση της συγκατάθεσής του δε θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεσή του κατά το χρονικό διάστημα πριν την ανάκλησή της.


Δικαιώματα των επισκεπτών/χρηστών

Σύμφωνα με το νομικό πλαίσιο προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, κάθε φυσικό πρόσωπο τα δεδομένα του οποίου είναι αντικείμενο επεξεργασίας από την Εταιρεία, διατηρεί τα ακόλουθα δικαιώματα ως προς τα προσωπικά στοιχεία που παρέχει, εφόσον υποβάλει το αίτημά του όπως ορίζει η Πολιτική Απορρήτου της Εταιρείας:

α) Δικαίωμα ενημέρωσης: Η Εταιρεία οφείλει να παράσχει πληροφορίες σχετικά με τα Προσωπικά Δεδομένα που διατηρεί για τον αιτούντα.

β) Δικαίωμα πρόσβασης:  Η Εταιρεία  οφείλει να επιβεβαιώσει το κατά πόσον ή όχι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν τον αιτούντα υφίστανται επεξεργασία και, εφόσον συμβαίνει αυτό, ο τελευταίος έχει το δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε σύντομη, κατανοητή, διαφανή και εύκολα προσβάσιμη μορφή.

γ) Δικαίωμα διόρθωσης και συμπλήρωσης: Ο αιτών έχει δικαίωμα μελέτης, διόρθωσης, επικαιροποίησης ή τροποποίησης των Προσωπικών Δεδομένων του, εφόσον είναι ανακριβή. Η Εταιρεία θα συμπληρώσει τα ατελή δεδομένα εφόσον λάβει σχετική ειδοποίηση, υπό την προϋπόθεση ότι τα δεδομένα αυτά είναι αναγκαία για τους σκοπούς επεξεργασίας.

δ) Δικαίωμα διαγραφής: Η Εταιρεία οφείλει να διαγράψει τα Προσωπικά Δεδομένα του αιτούντος που διατηρεί, πάντα μετά από σχετικό αίτημα. Ωστόσο, ορισμένα δεδομένα θα διαγράφονται μόνο μετά από μια καθορισμένη περίοδο κράτησης, για παράδειγμα επειδή σε ορισμένες περιπτώσεις η Εταιρεία υποχρεούται εκ του νόμου να διατηρεί τα δεδομένα ή επειδή τα δεδομένα απαιτούνται για την εκπλήρωση συμβατικών υποχρεώσεων απέναντι στον αιτούντα (πληρωμές κλπ.). Ο επισκέπτης/χρήστης που έχει παραχωρήσει Προσωπικά Δεδομένα στην Εταιρεία έχει το δικαίωνα να υποβάλει εγγράφως αίτημα διαγραφής των στοιχείων αυτών από το αρχείο της Εταιρείας οποιαδήποτε στιγμή, εφόσον η τελευταία έχει προβεί σε επεξεργασία αυτών μετά από προηγούμενη συγκατάθεση του αιτούντα. Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις (όπως ενδεικτικά όταν υπάρχει σύμβαση, υποχρέωση επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων που επιβάλλεται από το νόμο, δημόσιο συμφέρον κλπ.), το εν λόγω δικαίωμα υπόκειται σε συγκεκριμένους περιορισμούς ή δεν υφίσταται, ανάλογα με την περίπτωση. 

ε) Δικαίωμα δέσμευσης: Σε ορισμένες περιπτώσεις που προβλέπονται από το νόμο, η Εταιρεία θα δεσμεύσει τα δεδομένα, εάν της ζητηθεί. Περαιτέρω επεξεργασία δεσμευμένων δεδομένων γίνεται μόνο σε πολύ περιορισμένη έκταση.

στ) Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης για την επεξεργασία: Ο επισκέπτης/χρήστης που έχει παραχωρήσει στην Εταιρεία τα προσωπικά του στοιχεία, μπορεί ανά πάσα στιγμή να ανακαλέσει τη συγκατάθεσή του για μελλοντική επεξεργασία των δεδομένων του. Η νομιμότητα της επεξεργασίας των δεδομένων παραμένει ανεπηρέαστη από την ενέργεια αυτή, έως το σημείο ανάκλησης της συγκατάθεσής του.

ζ) Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας: Ο αιτών έχει το δικαίωμα να ζητήσει από την Εταιρεία να περιορίσει τις δραστηριότητες επεξεργασίας μόνο σε συγκεκριμένους σκοπούς, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζει ο νόμος (όταν αυτά δεν είναι ακριβή, η επεξεργασία είναι παράνομη όπως για σκοπούς διαφήμισης, η επεξεργασία δεν είναι πλέον απαραίτητη). Σε αυτή την περίπτωση, η Εταιρεία θα σταματήσει την επεξεργασία των δεδομένων αυτών, υπό την προϋπόθεση ότι δε συντρέχουν νόμιμοι λόγοι για περαιτέρω επεξεργασία τους. Το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των Προσωπικών Δεδομένων υπάρχει στις ακόλουθες περιπτώσεις:

(i) όταν αμφισβητείται η ακρίβεια των Προσωπικών Δεδομένων και μέχρι να γίνει επαλήθευση αυτών,

(ii) όταν ο αιτών δεν επιθυμεί τη διαγραφή των δεδομένων του, αλλά τον περιορισμό της χρήσης αυτών,

(iii) όταν τα Προσωπικά Δεδομένα δε χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς επεξεργασίας, είναι ωστόσο απαραίτητα για τη θεμελίωση, άσκηση και υποστήριξη νομικών αξιώσεων, και

(iv) όταν ο αιτών εναντιώνεται στην επεξεργασία και μέχρι να γίνει επαλήθευση ότι υπάρχουν νόμιμοι λόγοι που αφορούν την Εταιρεία και υπερισχύουν των λόγων για τους οποίους εναντιώνεται στην επεξεργασία.

η) Δικαίωμα εναντίωσης: Ο αιτών δύναται να αντιτάσσεστε, ανά πάσα στιγμή και για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή τού, στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τον αφορούν. Η Εταιρεία δεν θα υποβάλλει πλέον τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε επεξεργασία, εκτός εάν καταδείξει επιτακτικούς και νόμιμους λόγους για την επεξεργασία, οι οποίοι υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών του αιτούντος ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων. Ο αιτών έχει δικαίωμα να εναντιωθεί οποιαδήποτε στιγμή στην επεξεργασία των Προσωπικών του Δεδομένων στις περιπτώσεις που, όπως περιγράφεται παραπάνω, αυτή είναι απαραίτητη για σκοπούς εννόμων συμφερόντων, καθώς επίσης και στην επεξεργασία για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης και κατάρτισης καταναλωτικού προφίλ.

θ) Δικαίωμα στη φορητότητα: Ο αιτών έχει το δικαίωμα να λάβει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τον αφορούν και τα οποία έχει παράσχει στην εταιρεία σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, καθώς και το δικαίωμα να ζητήσει τη μεταφορά τους σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας χωρίς αντίρρηση από την Εταιρεία, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζει ο νόμος. Επιπλέον, ο αιτών έχει το δικαίωμα να λάβει, χωρίς χρέωση, αντίγραφο της «καρτέλας πελάτη» που εμπεριέχει τα Προσωπικά του Δεδομένα σε μορφή ηλεκτρονική ή έντυπη, που θα του επιτρέπει να έχει πρόσβαση σε αυτά, να τα επαληθεύσει και να τα επεξεργαστεί με τις κοινώς διαδεδομένες μεθόδους επεξεργασίας.

Ο επισκέπτης/χρήστης που έχει παραχωρήσει Προσωπικά Δεδομένα στην Εταιρεία και επιθυμεί να ανακαλέσει τη συγκατάθεσή τους για οποιονδήποτε λόγο, μπορεί να αιτηθεί ανά πάσα στιγμή αποστέλλοντας το αίτημά του ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) της Εταιρείας: info@diatrofimenou.com. Εξαιρείται η περίπτωση κατά την οποία κάποια από τα Προσωπικά Δεδομένα πρέπει να διατηρηθούν για νομικούς ή φορολογικούς λόγους, όπως σε περίπτωση που έχει κοπεί απόδειξη για κάποια παρεχόμενη υπηρεσία, οπότε και πρέπει να παραμείνουν τα στοιχεία στο λογιστικό πρόγραμμα της Εταιρείας και στα αρχεία του λογιστικού γραφείου που εξυπηρετεί την Εταιρεία.


Διατήρηση των Προσωπικών Δεδομένων

Η Εταιρεία διατηρεί τα Προσωπικά Δεδομένα των επισκεπτών/χρηστών του Ιστοτόπου που έχουν επιλέξει να τα παραχωρήσουν μόνο για όσο διάστημα είναι απαραίτητο για τους σκοπούς που ορίζονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου. Η Εταιρεία διατηρεί και χρησιμοποιεί τα Προσωπικά Δεδομένα στο βαθμό που απαιτείται για τη συμμόρφωση απέναντι στις νομικές υποχρεώσεις σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Η Εταιρεία θα διατηρήσει επίσης Δεδομένα Χρήσης για σκοπούς εσωτερικής ανάλυσης. Τα Δεδομένα Χρήσης διατηρούνται γενικά για μικρότερο χρονικό διάστημα, εκτός εάν αυτά τα δεδομένα χρησιμοποιούνται για την ενίσχυση της ασφάλειας ή τη βελτίωση της λειτουργικότητας της του Ιστοτόπου ή εφόσον η Εταιρεία είναι νομικά υποχρεωμένη να διατηρήσει αυτά τα δεδομένα για μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα.


Μεταφορά των Προσωπικών Δεδομένων

Οι πληροφορίες των επισκεπτών/χρηστών, συμπεριλαμβανομένων των Προσωπικών Δεδομένων, υποβάλλονται σε επεξεργασία στα λειτουργικά γραφεία της Εταιρείας και σε οποιοδήποτε άλλο μέρος όπου βρίσκονται τα μέρη που εμπλέκονται στην επεξεργασία. Αυτό σημαίνει ότι αυτές οι πληροφορίες μπορούν να μεταφερθούν και να διατηρηθούν σε υπολογιστές που βρίσκονται εκτός της πόλης ή/και της χώρας σας, όπου οι νόμοι περί προστασίας δεδομένων ενδέχεται να διαφέρουν από αυτούς της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η συγκατάθεση των επισκεπτών/χρηστών για αυτήν την Πολιτική Απορρήτου και η υποβολή τέτοιων πληροφοριών αντιπροσωπεύει τη συγκατάθεση των επισκεπτών/χρηστών για τη μεταφορά αυτή. Η Εταιρεία θα λάβει όλα τα εύλογα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλίσει ότι τα προσωπικά στοιχεία αντιμετωπίζονται με ασφάλεια και σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου και καμία μεταφορά των Προσωπικών Δεδομένων δε θα πραγματοποιηθεί σε οργανισμό ή χώρα εκτός εάν υπάρχουν κατάλληλοι έλεγχοι, συμπεριλαμβανομένης της ασφάλειας των δεδομένων και άλλες προσωπικές πληροφορίες.

Η Εταιρεία δε μοιράζεται ούτε διαβιβάζει Προσωπικά Δεδομένα σε τρίτους, εκτός εάν κάτι τέτοιο απαιτείται για τους νόμιμους επαγγελματικούς σκοπούς και τις επιχειρηματικές ανάγκες, προκειμένου να ανταποκριθεί στα αιτήματα των επισκεπτών/χρηστών και εφόσον επιβάλλεται ή επιτρέπεται από το νόμο. Σε κάθε περίπτωση, η πρόσβαση στα Προσωπικά Δεδομένα επιτρέπεται μόνο σε εξουσιοδοτημένα πρόσωπα, τα οποία απαιτείται να έχουν πρόσβαση προκειμένου να είναι δυνατή η ολοκλήρωση των σκοπών της συλλογής, χρήσης και επεξεργασίας τους, όπως αυτή γνωστοποιείται με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου. Ο Ιστότοπος επιφυλάσσεται του δικαιώματός του να χρησιμοποιεί τα στοιχεία που του γνωστοποιούνται μέσω του Newsletter κατά τρόπο που να μην είναι δυνατή η ταυτοποίηση ή η αποκάλυψη του προσώπου που αυτά αφορούν, για στατιστικούς, προωθητικούς, ερευνητικούς ή και διαφημιστικούς σκοπούς, γνωστοποιώντας αυτά και σε τρίτα πρόσωπα.

Ο Ιστότοπος ενδέχεται να αποθηκεύει τα Προσωπικά Δεδομένα των επισκεπτών/χρηστών σε cloud. Αυτό σημαίνει ότι η επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων μπορεί να γίνεται από μια υπηρεσία παροχής υπηρεσιών cloud για λογαριασμό του Ιστοτόπου και τα Προσωπικά Δεδομένα μπορεί να αποθηκεύονται σε διαφορετικές τοποθεσίες ανά τον κόσμο. Η Εταιρεία χρησιμοποιεί οργανωτικά και συμβατικά μέτρα για την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων και για την επιβολή παρόμοιων, αλλά σε καμία περίπτωση λιγότερο περιοριστικών, απαιτήσεων στους παρόχους υπηρεσιών cloud, συμπεριλαμβάνοντας απαιτήσεις σχετικά με την αποκλειστική επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων για τους προαναφερθέντες σκοπούς.


Γνωστοποίηση των Προσωπικών Δεδομένων

Επιβολή του νόμου

Υπό ορισμένες συνθήκες, ενδέχεται να απαιτείται από την Εταιρεία να αποκαλύψει τα Προσωπικά Δεδομένα των επισκεπτών/χρηστών, εφόσον απαιτείται από το νόμο ή ως απάντηση σε έγκυρα αιτήματα δημόσιων αρχών (για παράδειγμα δικαστήριο ή κρατική υπηρεσία).


Άλλες νομικές απαιτήσεις

Η Εταιρεία μπορεί να αποκαλύψει τα Προσωπικά Δεδομένα των επισκεπτών/χρηστών εφόσον μια τέτοια ενέργεια είναι απαραίτητη για:

 • Συμμόρφωση με μια νομική υποχρέωση
 • Προστασία και υπεράσπιση των δικαιωμάτων ή της περιουσίας της Εταιρείας
 • Αποτροπή ή διερεύνηση πιθανών παραβάσεων σε σχέση με τον Ιστότοπο
 • Προστασία της προσωπικής ασφάλειας των επισκεπτών/χρηστών του Ιστοτόπου
 • Προστασία από νομική ευθύνη


Ασφάλεια των Προσωπικών Δεδομένων

Η εταιρεία εφαρμόζει συγκεκριμένες διαδικασίες τεχνικής και οργανωτικής ασφαλείας, για την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων και πληροφοριών από απώλεια, κακή χρήση, τροποποίηση ή καταστροφή. Η εταιρεία καταβάλλει κάθε εύλογη προσπάθεια να τηρεί τα Προσωπικά Δεδομένα που συλλέγονται μόνο για το χρονικό διάστημα για το οποίο χρειάζεται τα στοιχεία αυτά για τον σκοπό για τον οποίο συλλέχτηκαν ή μέχρις ότου ζητηθεί η διαγραφή τους (εάν αυτό συμβεί νωρίτερα), εκτός εάν συνεχίσει να τα τηρεί κατά τα προβλεπόμενα στην κείμενη νομοθεσία. Η Εταιρεία προκειμένου να παράσχει την καλύτερη δυνατή ποιότητα υπηρεσιών στον επισκέπτη/χρήστη χρησιμοποιεί την υπηρεσία Google Analytics. Μέσω της υπηρεσίας αυτής κοινοποιούνται ανώνυμα στατιστικά χρήσης, ενώ τα δεδομένα που λαμβάνονται μέσω αυτής της υπηρεσίας καλύπτονται από την Πολιτική Απορρήτου της Google.

Η ασφάλεια των Προσωπικών Δεδομένων είναι σημαντική για την Εταιρεία, όμως καμία μέθοδος μετάδοσης μέσω Διαδικτύου ή μέθοδος ηλεκτρονικής αποθήκευσης δεν είναι 100% ασφαλής. Παρότι η Εταιρεία χρησιμοποιεί εμπορικά αποδεκτά μέσα για την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων των επισκεπτών/χρηστών, δε δύναται να εγγυηθεί την απόλυτη ασφάλειά τους.

Αναφορικά με το διακομιστή του Ιστοτόπου: Όλη η διαδικτυακή κίνηση (μεταφορά αρχείων) μεταξύ Ιστοτόπου και του browser του επισκέπτη/χρήστη, είναι κρυπτογραφημένη και μεταφέρεται μέσω του πρωτοκόλλου HTTPS κάνοντας χρήση του SSL (Secure Sockets Layer).


Ιδιωτικότητα των παιδιών

Η Εταιρεία δε συλλέγει εσκεμμένα Προσωπικά Δεδομένα από παιδιά ηλικίας κάτω των 13 ετών. Εάν είστε κάτω από την ηλικία των 13 ετών, παρακαλούμε μην υποβάλετε καμία προσωπική πληροφορία μέσω του Ιστοτόπου. Ενθαρρύνουμε τους γονείς και τους νόμιμους κηδεμόνες να παρακολουθούν τη χρήση του Διαδικτύου των παιδιών τους και να βοηθούν στην επιβολή των Όρων Χρήσης και της Πολιτικής Απορρήτου του Ιστοτόπου αποτρέποντας τα παιδιά τους να παρέχουν προσωπικές πληροφορίες μέσω του Ιστοτόπου χωρίς την άδειά τους. Εάν είστε γονέας ή κηδεμόνας ή έχετε λόγο να πιστεύετε ότι ένα παιδί κάτω των 13 ετών έχει παράσχει στην Εταιρεία Προσωπικά Δεδομένα μέσω του Ιστοτόπου, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας. Εάν η Εταιρεία αντιληφθεί ότι έχει συλλέξει άθελά της Προσωπικά Δεδομένα από οποιονδήποτε κάτω των 13 ετών χωρίς επαλήθευση της γονικής συγκατάθεσης, η Εταιρεία θα λάβει μέτρα για την κατάργηση αυτών των πληροφοριών από τους διακομιστές της.


Αναθεωρήσεις στην Πολιτική Απορρήτου

Οι παρόντες Όροι Χρήσης και Πολιτική Απορρήτου ενδέχεται να τροποποιηθούν σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία ή για την επίτευξη βέλτιστων πρακτικών, κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια της Εταιρείας. Ο Ιστότοπος έχει το δικαίωμα να τροποποιεί τους Όρους Χρήσης και Πολιτική Απορρήτου, με την υποχρέωση να ενημερώνει τους χρήστες σε αυτή τη σελίδα για την οποιαδήποτε αλλαγή μέσω της τροποποίησης των αντίστοιχων στοιχείων στον Ιστότοπο. Αυτονόητο είναι ότι οι όποιες αλλαγές δεν εφαρμόζονται σε καταστάσεις πριν από αυτές. Με την πρόσβαση στον Ιστότοπο ή τη χρήση των υπηρεσιών που παρέχει, εφόσον έχει αναρτηθεί ενημερωμένη έκδοση των Όρων Χρήσης και Πολιτικής Απορρήτου, ο επισκέπτης/χρήστης συμφωνεί με τις νέες πρακτικές που περιέχονται στην ενημέρωση. Η πλέον πρόσφατη έκδοση των Όρων Χρήσης και Πολιτικής Απορρήτου θα βρίσκεται πάντα στον Ιστότοπο της Εταιρείας.

Οι παρόντες Όροι Χρήσης και Πολιτική Απορρήτου ενδέχεται να ενημερωθούν ανά πάσα στιγμή, με ισχύ από τη δημοσίευση μιας ενημερωμένης έκδοσης αυτών στον Ιστότοπο. Οι επισκέπτες/χρήστες μπορούν να ενημερωθούν για τυχόν τέτοιες αλλαγές σε αυτήν τη σελίδα. Για το λόγο αυτό, η Εταιρεία ενθαρρύνει του επισκέπτες/χρήστες του Ιστοτόπου να ελέγχουν κατά καιρούς τους Όρους Χρήσης και Πολιτική Απορρήτου για τυχόν αλλαγές για παράδειγμα στον τρόπο διαχείρισης των Προσωπικών Δεδομένων. Οι αλλαγές ισχύουν όταν δημοσιεύονται σε αυτήν τη σελίδα.

Σε περίπτωση που πραγματοποιηθούν αλλαγές, θα αναγράφεται η ημερομηνία τροποποίησης ή αναθεώρησης  και οι επικαιροποιημένοι Όροι Χρήσης και Πολιτική Απορρήτου θα έχουν ισχύ για τους επισκέπτες/χρήστες από την ημερομηνία αυτή. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης/χρήστης δεν είναι σύμφωνος με τους νέους όρους, εν όλω ή εν μέρει, οφείλει να διακόψει τη χρήση του Ιστοτόπου και των υπηρεσιών που αυτός προσφέρει.

Οι παρόντες Όροι Χρήσης και Πολιτική Απορρήτου ενημερώθηκαν τελευταία φορά στις 25 Ιουλίου 2022.


Πολιτική Cookies

Αυτή η πολιτική cookies εξηγεί τι είναι τα cookies και τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούνται από την Εταιρεία. Οι επισκέπτες/χρήστες οφείλουν να διαβάσουν αυτή την πολιτική, ώστε να κατανοήσουν τα cookies που χρησιμοποιεί ο Ιστότοπος ή τις πληροφορίες που συλλέγει η Εταιρεία χρησιμοποιώντας cookies και πώς χρησιμοποιούνται αυτές οι πληροφορίες.

Η Εταιρεία δεν αποθηκεύει ευαίσθητες προσωπικές πληροφορίες, όπως ταχυδρομικές διευθύνσεις, κωδικούς πρόσβασης λογαριασμού κλπ. στα cookies που χρησιμοποιούνται στον Ιστότοπο. Τα cookies από μόνα τους δεν αποκαλύπτουν τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή οποιεσδήποτε άλλες προσωπικές πληροφορίες αναγνώρισης. Προσωπικά στοιχεία (email, ονοματεπώνυμο, στοιχεία επικοινωνίας, διεύθυνση IP) γίνεται να αποκαλυφθούν μόνο εφόσον ο επισκέπτης/χρήστης το επιλέξει μέσω χρήσης της φόρμας επικοινωνίας του Ιστοτόπου και της φόρμας «Δωρεάν 15λεπτο ραντεβού» που μπορεί να εντοπίσει κάποιος μέσω του Ιστοτόπου. Τα cookies δε βλάπτουν τη συσκευή του επισκέπτη/χρήστη, δεν περιέχουν ιούς ή άλλο κακόβουλο λογισμικό.

Ο Ιστότοπος χρησιμοποιεί τεχνολογίες, όπως «cookies» και «pixel tags». Με την πλοήγηση στον Ιστότοπο, ο επισκέπτης/χρήστης συμφωνεί στη δημιουργία και τη χρήση των προαναφερθέντων τεχνολογιών. Εάν ο χρήστης δεν επιθυμεί την χρήση των cookies μπορεί, είτε να τα απενεργοποιήσει, είτε να αποφύγει την πλοήγηση στον Ιστότοπο.

Τα cookies είναι μικρά κομμάτια αρχείων σε μορφή κειμένου, τα οποία αποθηκεύονται στον browser του επισκέπτη/χρήστη όταν εισέρχεται σε έναν ιστότοπο. Τα cookies δεν περιέχουν τυπικά πληροφορίες που προσδιορίζουν προσωπικά έναν επισκέπτη/χρήστη, αλλά οι προσωπικές πληροφορίες που αποθηκεύει η Εταιρεία ενδέχεται να συνδέονται με τις πληροφορίες που αποθηκεύονται και λαμβάνονται από τα cookies. Οι πληροφορίες οι οποίες αποθηκεύονται στον υπολογιστή ή την κινητή συσκευή του επισκέπτη/χρήστη όταν εισέρχεται στον Ιστότοπο μπορεί να περιέχουν στοιχεία όπως ποιες είναι οι σελίδες που επισκέφτηκε ο επισκέπτης/χρήστης, την ημερομηνία και την ώρα της επίσκεψης καθώς και κάποιον τυχαίο και μοναδικό αριθμό αναγνώρισης. Με την χρήση αυτή, ο Ιστότοπος είναι σε θέση να αποθηκεύσει χρήσιμες πληροφορίες για την περιήγηση του επισκέπτη/χρήστη στον Ιστότοπο, καθώς και να διαβάσει τις πληροφορίες αυτές ώστε να προσφέρει στο χρήστη μια καλύτερη εμπειρία περιήγησης. Πιο συγκεκριμένα, ο Ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να βοηθήσει στην εξατομίκευση της online εμπειρίας του επισκέπτη/χρήστη. Τα cookies χρησιμεύουν σε ενέργειες όπως ενδεικτικά αναφέρονται οι παρακάτω:

 • Στη διατήρηση της ασφάλειας του επισκέπτη/χρήστη, καθώς και την ευκολία περιήγησής του στον Ιστότοπο.
 • Στην αποθήκευση προσωπικών ρυθμίσεων και προτιμήσεων κατά την πλοήγηση στον Ιστότοπο.
 • Στη συλλογή στατιστικών πληροφοριών και επισκεψιμότητας στον Ιστότοπο από τη Google.
 • Στο να αντιλαμβάνεται και να αξιολογεί η Εταιρεία πώς αντιδρά το κοινό της και πως χρησιμοποιεί τον Ιστότοπο, με σκοπό να βελτιώσει τις πληροφορίες αλλά και τον τρόπο που προσφέρει την εμπειρία πλοήγησης.

Αυτές οι πληροφορίες βοηθούν την Εταιρεία ώστε να μπορεί να προσφέρει στοχευμένες υπηρεσίες βασισμένες ξεχωριστά στον κάθε επισκέπτη/χρήστη. Για παράδειγμα, εάν ένας επισκέπτης/χρήστης πλοηγηθεί σε κάποια υπηρεσία, μπορεί να παρακολουθήσει μια διαφήμιση για την αντίστοιχη υπηρεσία όταν περιηγείται αργότερα σε κάποιο blog. Ωστόσο, αυτό δε σημαίνει ότι η Εταιρεία γνωρίζει την ταυτότητα των επισκεπτών/χρηστών.

Τα cookies δε μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση προγραμμάτων ή την παράδοση ιών στον υπολογιστή. Τα cookies εκχωρούνται μοναδικά στον επισκέπτη/χρήστη και μπορούν να διαβαστούν μόνο από έναν ιστότοπο στον τομέα που εξέδωσε το cookie σε αυτόν. Η Εταιρεία μπορεί να χρησιμοποιήσει cookies για τη συλλογή, αποθήκευση και παρακολούθηση πληροφοριών για στατιστικούς σκοπούς για τη λειτουργία του Ιστοτόπου.

Τα δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία από τα cookies είναι απαραίτητα – σύμφωνα με  το άρθρο 6 παρ. 1 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων – για την προστασία των νόμιμων συμφερόντων της Εταιρείας και τρίτων. Οι περισσότεροι browsers επιτρέπουν τη διαγραφή των cookies και την αποτροπή της δημιουργίας τους για μελλοντική περιήγηση στον ίδιο ιστότοπο. Ωστόσο, θα πρέπει να σημειωθεί ότι με την αποτροπή αυτή ορισμένες λειτουργίες ενός ιστοτόπου ενδεχομένως να μη λειτουργούν ορθά. Ο επισκέπτης/χρήστης έχει τη δυνατότητα να αποδεχτεί ή να απορρίψει τα cookies. Οι περισσότεροι browsers δέχονται αυτόματα τα cookies, αλλά συνήθως είναι εφικτή η τροποποίηση του browser για την απόρριψη των cookies, εάν το επιθυμεί ο επισκέπτης/χρήστης.

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τον τρόπο χρήσης, αποθήκευσης και διατήρησης των Προσωπικών Δεδομένων, ανατρέξτε στην παραπάνω στην Πολιτική Απορρήτου.


Παρακολούθηση Τεχνολογιών και Cookies

Ο Ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες παρακολούθησης για την παρακολούθηση της δραστηριότητας των επισκεπτών/χρηστών και την αποθήκευση ορισμένων πληροφοριών. Οι τεχνολογίες παρακολούθησης που χρησιμοποιούνται είναι beacons, tags, scripts για τη συλλογή και παρακολούθηση πληροφοριών και τη βελτίωση και ανάλυση του Ιστοτόπου. Οι τεχνολογίες που χρησιμοποιεί ο Ιστότοπος ενδέχεται να περιλαμβάνουν: cookies ή browser cookies. Ένα cookie είναι ένα μικρό αρχείο που τοποθετείται στη συσκευή του επισκέπτη/χρήστη. Ο επισκέπτης/χρήστης μπορεί να δώσει εντολή στο browser που χρησιμοποιεί να αρνηθεί όλα τα cookies ή να υποδείξει πότε αποστέλλεται ένα cookie. Ωστόσο, εάν ο επισκέπτης/χρήστης δεν αποδέχεται τα cookies, ενδέχεται να μη μπορέσει να χρησιμοποιήσει ορισμένα τμήματα του Ιστοτόπου. Εάν ο επισκέπτης/χρήστης δεν έχει προσαρμόσει τη ρύθμιση του browser έτσι ώστε να απορρίπτει τα cookies, ο Ιστότοπος ενδέχεται να χρησιμοποιεί cookies.

Τα cookies μπορούν να είναι “μόνιμα” ή “προσωρινά. Τα μόνιμα cookies παραμένουν στον υπολογιστή ή στην κινητή συσκευή του επισκέπτη/χρήστη όταν είναι εκτός σύνδεσης, ενώ τα προσωρινά cookies διαγράφονται μόλις κλείσει ο browser. Αυτά τα cookies επιτρέπουν στον Ιστότοπο να «θυμάται» τις επιλογές που κάνει ο επισκέπτης/χρήστης όταν χρησιμοποιεί τον Ιστότοπο, όπως τα στοιχεία σύνδεσης ή τις προτιμήσεις γλώσσας. Ο σκοπός αυτών των cookies είναι να παρέχουν μια πιο προσωπική εμπειρία στον επισκέπτη/χρήστη και να μη χρειαστεί να εισάγει ξανά τις προτιμήσεις του κάθε φορά που χρησιμοποιεί τον Ιστότοπο.


Cookies της Google Analytics

Τα cookies της υπηρεσίας Google Analytics είναι cookies ανάλυσης/καταγραφής απόδοσης που επιτρέπουν τη συλλογή ανώνυμων πληροφοριών για το πώς οι επισκέπτες χρησιμοποιούν τον Ιστότοπο. Αυτά τα cookies μπορούν να ενημερώνουν σχετικά με το πόσοι επισκέπτες/χρήστες χρησιμοποιούν τον Ιστότοπο, την ώρα και τη διάρκεια της εισόδου τους στον Ιστότοπο, ενώ επίσης παρέχουν πληροφορίες για τον τρόπο πλοήγησης των επισκεπτών/χρηστών στις διάφορες σελίδες του Ιστοτόπου. Αυτές οι πληροφορίες βοηθούν την Εταιρεία να βελτιώσει τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί ο Ιστότοπος. Είναι ανώνυμες πληροφορίες και δεν περιέχουν προσωπικά δεδομένα.

Οι πληροφορίες που συλλέγονται από τα cookies της Google Analytics σχετικά με τον Ιστότοπο μεταφέρονται και αποθηκεύονται στους διακομιστές της Google σύμφωνα με την πολιτική απορρήτου της Google. Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με την υπηρεσία Google Analytics, παρακαλούμε πατήστε  εδώ. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε την παρακολούθηση από την υπηρεσία Google Analytics πιέζοντας εδώ. Εάν ο επισκέπτης/χρήστης απενεργοποιήσει αυτά τα cookies η χρήση του Ιστοτόπου δεν θα καταμετράται για αυτόν, ούτε θα χρησιμοποιείται στα στατιστικά στοιχεία που συλλέγει η Εταιρεία για να βελτιώσει τις υπηρεσίες που παρέχει μέσω του Ιστοτόπου. Η λειτουργία του ιστοτόπου δεν θα επηρεαστεί.

 

Η χρήση των Cookies

Οι επιλογές του επισκέπτη/χρήστη αναφορικά με τα cookies

Στην περίπτωση που ο επισκέπτης/χρήστης επιθυμεί την αποφυγή χρήσης των cookies στον Ιστότοπο, πρώτα πρέπει να απενεργοποιήσει τη χρήση των cookies στον browser και στη συνέχεια να διαγράψει τα cookies που είναι αποθηκευμένα στον browser που σχετίζονται με τον Ιστότοπο. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιήσει αυτή την επιλογή για την αποτροπή της χρήσης cookies ανά πάσα στιγμή.


Απενεργοποίηση της χρήσης cookies

Εάν ο επισκέπτης/χρήστης δεν αποδέχεται τα cookies του Ιστοτόπου, ενδέχεται ορισμένες λειτουργίες να μη λειτουργούν σωστά. Εάν ο επισκέπτης/χρήστης επιθυμεί να διαγράψει τα  cookies ή να δώσει εντολή στον browser να διαγράψει ή να αρνηθεί τα cookies, θα πρέπει να επισκεφθεί τις σελίδες βοήθειας του browser που χρησιμοποιεί.

 • Για browser Chrome, μέσω της σελίδας της Google:

https://support.google.com/accounts/answer/32050

 • Για browser Internet Explorer, μέσω της Microsoft:

http://support.microsoft.com/kb/278835

 • Για browser Firefox, μέσω Mozilla:

https://support.mozilla.org/en-US/kb/delete-cookies-remove-info-websites-stored

 • Για browser Safari, μέσω της Apple:

https://support.apple.com/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac

Για οποιοδήποτε browser, ο επισκέπτης/χρήστης πρέπει να επισκεφθεί τις επίσημες ιστοσελίδες του browser του.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα Cookies

Μπορείτε να μάθετε περισσότερα σχετικά με τα cookies εδώ.


Δήλωση αποποίησης ευθυνών Ιστοτόπου

Οι πληροφορίες που περιέχονται στον Ιστότοπο είναι μόνο για γενικούς σκοπούς πληροφόρησης. Η Εταιρεία δεν παρέχει ιατρικές συμβουλές. Οι πληροφορίες που παρέχονται στο περιεχόμενο του Ιστοτόπου και στα άρθρα του blog προορίζονται για εκπαιδευτικούς, ψυχαγωγικούς και ενημερωτικούς σκοπούς και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν ιατρικές συστάσεις, διάγνωση, θεραπεία, ιατρική συμβουλή για οποιαδήποτε νόσο ή σύμπτωμα, χωρίς την απολύτως απαραίτητη συμβουλή εξειδικευμένου ιατρού. Μην παραλείπετε να επισκέπτεστε τακτικά τον ιατρό που σας παρακολουθεί ή άλλο αρμόδιο υγείας για οποιοδήποτε πρόβλημα σας απασχολεί. Η Εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει για οποιαδήποτε ενέργεια ή βλάβη που θα προκληθεί βασισμένη στις πληροφορίες, τα στοιχεία και τα δεδομένα που παρουσιάζονται και επαναλαμβάνουμε ότι επ’ ουδενί αντικαθιστούν ή συμπληρώνουν την εργασία, τις συμβουλές και υποδείξεις του επαγγελματία υγείας που σας παρακολουθεί.

Η Εταιρεία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για σφάλματα ή παραλείψεις στο περιεχόμενο του Ιστοτόπου. Υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, η Εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής βλάβης υποστεί ο επισκέπτης/χρήστης από περιεχόμενα ή υπηρεσίες του Ιστοτόπου, εφόσον η περιήγηση πραγματοποιείται πάντα με δική του πρωτοβουλία (του επισκέπτη/χρήστη) – ευθύνη και με τη γνώση των Όρων Χρήσης και Πολιτικής Απορρήτου του Ιστοτόπου. Σε καμία περίπτωση η Εταιρεία δε φέρει ευθύνη για οποιεσδήποτε ειδικές, άμεσες, έμμεσες, επακόλουθες ή τυχαίες βλάβες ή οποιεσδήποτε βλάβες, είτε σε ενέργεια σύμβασης, αμέλειας ή άλλης αδικοπραξίας, που προκύπτει από ή σε σχέση με τη χρήση του Ιστοτόπου ή το περιεχόμενό του. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να κάνει προσθήκες, διαγραφές ή τροποποιήσεις στο περιεχόμενο του Ιστοτόπου ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Η Εταιρεία δεν εγγυάται ότι ο Ιστότοπος δεν περιέχει ιούς ή άλλα επιβλαβή στοιχεία.


Εξωτερικοί σύνδεσμοι (σύνδεσμοι προς άλλους ιστοτόπους)

Ο Ιστότοπος ενδέχεται να περιέχει συνδέσμους προς άλλους ιστοτόπους που δεν ανήκουν, δε λειτουργούν ή δεν ελέγχονται από την Εταιρεία. Εάν ο επισκέπτης/χρήστης επιλέξει να κάνει κλικ σε έναν σύνδεσμο τρίτου μέρους, θα οδηγηθεί στον ιστότοπο αυτού του τρίτου μέρους. Η Εταιρεία συστήνει στους επισκέπτες/χρήστες να διαβάσουν και να ελέγξουν προσεκτικά την Πολιτική Απορρήτου κάθε ιστοτόπου που επισκέπτονται. Η Εταιρεία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για την ακρίβεια, τη συνάφεια, την πληρότητα και το περιεχόμενο των πληροφοριών, τις πολιτικές απορρήτου ή τις ενέργειες οποιωνδήποτε ιστοτόπων ή υπηρεσιών τρίτων. Η σύνδεση των επισκεπτών/χρηστών με άλλους ιστοτόπους εκτός του Ιστοτόπου γίνεται με δική τους ευθύνη.


Δήλωση αποποίησης ευθυνών για σφάλματα και παραλείψεις

Οι πληροφορίες που παρέχονται από τον Ιστότοπο είναι για γενική καθοδήγηση μόνο σε θέματα ενδιαφέροντος. Ακόμη και αν η Εταιρεία λάβει κάθε προληπτικό μέτρο για να διασφαλίσει ότι το περιεχόμενο του Ιστοτόπου είναι επικαιροποιημένο και ακριβές, μπορεί να προκύψουν σφάλματα. Επιπλέον, δεδομένης της μεταβαλλόμενης φύσης των επίσημων κατευθυντήριων γραμμών, ενδέχεται να υπάρξουν καθυστερήσεις, παραλείψεις ή ανακρίβειες στις πληροφορίες που περιέχονται στον Ιστότοπο. Η Εταιρεία δεν είναι υπεύθυνη για τυχόν λάθη ή παραλείψεις ή για τα αποτελέσματα που προκύπτουν από τη χρήση αυτών των πληροφοριών.


Δήλωση αποποίησης απόψεων

Ο Ιστότοπος ενδέχεται να περιέχει απόψεις των συγγραφέων άρθρων και ερευνητών και δεν αντικατοπτρίζουν απαραίτητα την επίσημη θέση οποιουδήποτε άλλου συγγραφέα, οργανισμού, εργοδότη ή εταιρείας, συμπεριλαμβανομένης της Εταιρείας.


Δήλωση αποποίησης ευθυνών

Οι πληροφορίες που δημοσιεύονται στον Ιστότοπο παρέχονται με την κατανόηση ότι η Εταιρεία δεν ασχολείται με την παροχή ιατρικών συμβουλών και υπηρεσιών. Ως εκ τούτου, δε θα πρέπει να χρησιμοποιείται ως υποκατάστατο της διαβούλευσης με ιατρούς ή άλλους αρμόδιους υγείας. Σε καμία περίπτωση η Εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ειδική, τυχαία, έμμεση ή επακόλουθη βλάβη που προκύψει από ή σε σχέση με την πρόσβαση του επισκέπτη/χρήστη στον Ιστότοπο ή την αδυναμία πρόσβασης ή χρήσης του Ιστοτόπου.


Όροι και Προϋποθέσεις

Ευθύνη επισκέπτη

Ο επισκέπτης/χρήστης αποδέχεται ότι δε χρησιμοποιεί τον Ιστότοπο για:

α) παράνομη συλλογή ή αποθήκευση δεδομένων σχετικά με άλλους επισκέπτες/χρήστες

β) αποστολή, δημοσίευση ή μετάδοση οποιουδήποτε περιεχομένου είναι παράνομο ή προκαλεί βλάβη στην Εταιρεία ή σε οποιονδήποτε τρίτο

γ) αποστολή, αναπαραγωγή, δημοσίευση, αποστολή με email ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που παραβιάζει ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, διακριτικό τίτλο, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα της εταιρείας ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων. Η ευθύνη για την εν γένει χρήση του Ιστοτόπου και για το περιεχόμενο των συναλλαγών ανήκει αποκλειστικά στον επισκέπτη/χρήστη. Οποιαδήποτε παράνομη χρήση εκ μέρους του επισκέπτη/χρήστη του Ιστοτόπου υποπέσει στην αντίληψη της Εταιρείας, θα επιφέρει αυτόματα τη διακοπή των παρεχόμενων υπηρεσιών προς αυτόν χωρίς καμία ειδοποίηση.


Αποδοχή

Οι παρόντες Όροι Χρήσης και Πολιτική Απορρήτου διέπουν τη χρήση του Ιστοτόπου και καθορίζουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις όλων των επισκεπτών/χρηστών σχετικά με τη χρήση των υπηρεσιών της Εταιρείας. Η πρόσβαση και η χρήση του Ιστοτόπου εξαρτάται από την αποδοχή και τη συμμόρφωση των επισκεπτών/χρηστών με όσα αναφέρονται στη συγκεκριμένη σελίδα. Με την πρόσβαση ή τη χρήση του Ιστοτόπου ο επισκέπτης/χρήστης συμφωνεί και δεσμεύεται από αυτούς τους Όρους Χρήσης και Πολιτική Απορρήτου. Σε περίπτωση που διαφωνεί σε οποιοδήποτε σημείο, οφείλει να απέχει από τη χρήση των παρεχόμενων από την εταιρεία υπηρεσιών. Η Πολιτική Απορρήτου περιγράφει τις πολιτικές και τις διαδικασίες μας σχετικά με τη συλλογή, χρήση και αποκάλυψη των Προσωπικών Δεδομένων κατά τη χρήση του Ιστοτόπου και ενημερώνει για τα δικαιώματα απορρήτου και την προστασία από το νόμο.


Σύνδεσμοι προς άλλους ιστοτόπους

Ο Ιστότοπος ενδέχεται να περιέχει συνδέσμους προς ιστοτόπους ή υπηρεσίες τρίτων που δεν ανήκουν ή ελέγχονται από την Εταιρεία. Η Εταιρεία δεν έχει κανέναν έλεγχο και δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο, τις πολιτικές απορρήτου ή τις πρακτικές οποιωνδήποτε ιστοτόπων ή υπηρεσιών τρίτων μερών. Η Εταιρεία δε θα είναι υπεύθυνη, άμεσα ή έμμεσα, για οποιαδήποτε βλάβη ή απώλεια προκλήθηκε ή φέρεται να προκλήθηκε από ή σε σχέση με τη χρήση ή την εξάρτηση από οποιοδήποτε τέτοιο περιεχόμενο, αγαθά ή υπηρεσίες που διατίθενται σε ή μέσω οποιωνδήποτε τέτοιων ιστοτόπων ή υπηρεσιών. Ο επισκέπτης/χρήστης οφείλει να διαβάσει τους όρους χρήσης και τις πολιτικές απορρήτου οποιωνδήποτε ιστοτόπων ή υπηρεσιών τρίτων μερών που επισκέπτεται.


Αναστολή ή κατάργηση πρόσβασης

Η Εταιρεία δύναται να αναστείλει ή να τερματίσει την πρόσβαση του επισκέπτη/χρήστη στον Ιστότοπο άμεσα, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, για οποιονδήποτε λόγο, εάν παραβιάσει τους Όρους Χρήσης και Πολιτική Απορρήτου του Ιστοτόπου. Με αυτόν τον τρόπο, το δικαίωμα του επισκέπτη/χρήστη να χρησιμοποιεί τον Ιστότοπο παύει να ισχύει αμέσως και για όσο διάστημα κρίνει η Εταιρεία.


Περιορισμός της ευθύνης

Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, σε καμία περίπτωση η Εταιρεία δε φέρει ευθύνη για οποιεσδήποτε ειδικές, τυχαίες, έμμεσες ή επακόλουθες βλάβες (συμπεριλαμβανομένων, αλλά χωρίς περιορισμό, βλαβών για απώλεια κερδών, απώλεια δεδομένων ή άλλες πληροφορίες, για προσωπικό τραυματισμό, απώλεια απορρήτου που οφείλεται ή με οποιονδήποτε τρόπο σχετίζεται με τη χρήση ή αδυναμία χρήσης του Ιστοτόπου), ακόμη και αν η Εταιρεία έχει ενημερωθεί για τη δυνατότητα τέτοιων βλαβών.


Αποποίηση ευθυνών

Χωρίς περιορισμό των ανωτέρω, ούτε η Εταιρεία ούτε κανένας από τους παρόχους της προβαίνει σε οποιαδήποτε δήλωση ή εγγύηση οποιουδήποτε είδους, ρητή ή σιωπηρή:

 • ως προς τη λειτουργία ή τη διαθεσιμότητα της Εταιρείας ή τις πληροφορίες, το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες που περιλαμβάνονται σε αυτή
 • ότι η Εταιρεία θα είναι αδιάλειπτη ή χωρίς σφάλματα
 • ως προς την ακρίβεια, την αξιοπιστία ή το κύρος οποιασδήποτε πληροφορίας ή περιεχομένου παρέχεται μέσω του Ιστοτόπου ή
 • ότι η Εταιρεία, οι διακομιστές της, το περιεχόμενο ή τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αποστέλλονται από ή για λογαριασμό της Εταιρείας είναι απαλλαγμένα από ιούς, scripts, trojan horses, worms, κακόβουλα προγράμματα, timebombs ή άλλα επιβλαβή στοιχεία.


Εφαρμοστέο δίκαιο και δικαιοδοσία

Οι παρόντες Όροι Χρήσης και Πολιτική Απορρήτου του Ιστοτόπου διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο, από τις ισχύουσες σε αυτό νομοθετικές διατάξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από τις σχετικές Διεθνείς Συνθήκες. Σε περίπτωση που κάποιος από τους παρόντες όρους ήθελε κριθεί άκυρος ή ακυρώσιμος, η ακυρότητα ή ακυρωσία αυτή δεν θα επηρεάσει την ισχύ των λοιπών όρων. Αρμόδια για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς ήθελε προκύψει από τη χρήση του Ιστοτόπου ή σχετικά με την ερμηνεία ή εφαρμογή των παρόντων όρων χρήσης ή εξ αφορμής αυτών είναι τα Δικαστήρια.

Η χρήση του Ιστοτόπου ενδέχεται επίσης να υπόκειται σε άλλους τοπικούς, κρατικούς, εθνικούς ή διεθνείς νόμους. Προσωπικά Δεδομένα μπορεί να κοινοποιηθούν σε δικαστικές, αστυνομικές και άλλες διοικητικές αρχές κατόπιν νόμιμου αιτήματός τους και σύμφωνα με τις κάθε φορά ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις.

Παράλληλα με τα εσωτερικά συστήματα πληροφορικής της Εταιρείας, ο Ιστότοπος έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να συμμορφώνεται όσον αφορά την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων, με τις νομοθεσίες/κανονισμούς που ακολουθούν:

 • Οδηγία της ΕΕ για την προστασία των δεδομένων του 1995 (DPD)
 • Κανονισμός 2018 για την γενική προστασία δεδομένων της ΕΕ (GDPR)

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία Περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR), πατήστε εδώ.

Εάν οποιαδήποτε διάταξη των παρόντων Όρων θεωρηθεί ως μη εφαρμόσιμη ή άκυρη, η διάταξη αυτή θα αλλάξει και θα ερμηνευθεί για να επιτύχει τους στόχους αυτής της διάταξης στο μέγιστο δυνατό βαθμό από την ισχύουσα νομοθεσία και οι υπόλοιπες διατάξεις θα συνεχίσουν να ισχύουν πλήρως.


Επίλυση διαφορών

Εάν έχετε οποιαδήποτε ανησυχία ή διαφωνία σχετικά με τον Ιστότοπο, συμφωνείτε να προσπαθήσετε πρώτα να επιλύσετε τη διαφορά άτυπα επικοινωνώντας με την Εταιρεία μέσω email στο: info@diatrofimenou.com ή/και τηλεφωνικά στο: (+30) 6947 137 473.


Για χρήστες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ)

Εάν είστε καταναλωτής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα επωφεληθείτε από τυχόν υποχρεωτικές διατάξεις του δικαίου της χώρας στην οποία διαμένετε.


Οικονομικές υποχρεώσεις

Κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας για τον προγραμματισμό του ραντεβού, ο πελάτης σε συνεννόηση με την Εταιρεία συμφωνούν στην ώρα και ημερομηνία που θα πραγματοποιηθεί το ραντεβού καθώς και στο ποσό που θα χρειαστεί να καταθέσει ο πελάτης στη συνεργαζόμενη με την Εταιρεία Τράπεζα. Ο πελάτης οφείλει να καταβάλει ολόκληρο το χρηματικό ποσό που έχει συμφωνηθεί με την Εταιρεία έως και 72 ώρες μετά την ώρα του προγραμματισμένου ραντεβού.

Η Εταιρεία δέχεται πληρωμή με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό, μέσω Τραπέζης ή web banking. Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών και για σκοπούς συμμόρφωσης με τα ευρωπαϊκά τραπεζικά πρότυπα που ισχύουν από 01/01/2007, οι αριθμοί λογαριασμών παρατίθενται και σε μορφή IBAN (International Bank Account Number).


Συνεργαζόμενη Τράπεζα: Alpha Bank

IBAN: GR0901407070707002002015873

Όνομα Δικαιούχου: Παπαδοπούλου Κυριακή

ΠΡΟΣΟΧΗ! Μεταφορές χρημάτων από διαφορετικές Τράπεζες μέσω web banking επιβαρύνουν με έξοδα Τραπέζης τον πελάτη.

Αναβολή – ακύρωση του προγραμματισμένου ραντεβού και επιστροφή χρημάτων

Σε περίπτωση αναβολής του προγραμματισμένου ραντεβού εκ μέρους του πελάτη, ο τελευταίος οφείλει να επικοινωνήσει με την Εταιρεία άμεσα μέσω email στο: info@diatrofimenou.com ή τηλεφωνικά στο: (+30) 6947 137 473 και να συμφωνηθεί εκ νέου η ώρα και η ημερομηνία του ραντεβού.

Βεβαιωθείτε ότι συμφωνείτε με τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις διότι η περαιτέρω χρήση και η περιήγηση σας στον Ιστότοπο συνεπάγεται τη ρητή και ανεπιφύλακτη συγκατάθεση και συναίνεσή σας με αυτούς.


Ερωτήσεις και επικοινωνία

Εάν έχετε οποιαδήποτε απορία ή επιθυμείτε να μάθετε περισσότερα σχετικά με τους Όρους Χρήσης και την Πολιτική Απορρήτου του Ιστοτόπου ή με οποιοδήποτε θέμα που σχετίζεται με τα παραπάνω, παρακαλώ μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας:

Αποστέλλοντάς μας email στο: info@diatrofimenou.com ή/και

Καλώντας μας στο: (+30) 6947 137 473